Këto link-e përmbajnë më shumë informacion rreth projektit Demokratizimi dhe Pajtimi në Ballkanin Perëndimor, pjesë e së cilës është edhe ky website:

https://democratizationandreconciliation.com/

http://www.emins.org/demokratizacija-i-pomirenje-na-zapadnom-balkanu/

 

Arkiva e librave dhe artikujve të hulumtuesëve nga Instituti për Filozofi dhe Teori Shoqërore, dhe websiti i revistës Filozofia & Shoqëria

Shfaqja Romeo dhe Xhulieta (Romeo and Juliet), produksion i përbashkët Serbo-Kosovar

Figura e Armikut

Shfaqja e përbashkët Serbo-Shqiptare Enciklopedia e të Gjallëve

Filmi Serbo-Shqiptar Muajt e mjaltit, (Goran Paskaljevic, 2009)

Faruk Begolli

Tradita popullore gojore Serbo-Shqiptare

Letërsia Bashkëkohore Shqiptaro-Serbe