Preuzmi knjigu
Nikola Đorđić, Kosovo: epopeja o boju na Kosovu polju, Beograd: električna štamparija Petra Jockovića, 1902. http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:UB_00096_19020101|article:DIVL9