Antropolozima je istraživačka intuicija možda presudna alatka. Mene je odvela do Kosovske Kamenice radi susreta i intervjua sa jednim albanskim poljoprivrednikom koji obrađuje nekoliko hektara krompira na 800 metara nadmorske visine.