„Sadržaj sporazuma u velikoj meri će zavisiti od odnosa i perspektiva posrednika u procesu. Dosadašnja iskustva pokazala su da nedostatak koordinacije između Vašingtona i Evropske unije nije doneo pozitivne rezultate u postizanju sporazuma, posebno u njegovoj implementaciji. Izborom nove vlade na Kosovu, put je već otvoren za dogovor, barem u Prištini, ali to će zavisiti i od volje zvaničnog Beograda, a posebno od postojanja koordinacije Vašingtona, Brisela (Berlina i Pariza) i možda čak i Moskve“