Në njërën anë na ofrohet Bashkësia e komunave me shumicë serbe (ndarja e brendshme); ose nëse këtë nuk e pranojmë atëherë ecim drejt rrugës së korrigjimit të kufirit. Por, vija ndarëse në shoqëri nuk është vertikale (që ndan sipas përkatësisë etnike), por horizontale (që ndan sipas pozicionit social). Edhe kjo mbase kërkon ndryshim kushtetute. Por ky ndryshim bëhet nga ne dhe për ne. Sepse është ndryshim për të mirë. Jo për Bashkësi e për ndarje etnike. Por për bashkim me bazë qytetarie.