Učesnici ovog dijaloga izrazili su svoju snažnu želju da samo obeleže početak jednog procesa koji bi uključio mnoge druge pojednice iz različitih društvenih i profesionalnih grupa, kao i predstavnike najuticajnijih političkih organizacija. Oni su uvereni da će nakon užasnog iskustva bosansko-hercegovačkog rata svi relevantni akteri, uključiv pripadnike srpske, albanske i međunarodne zajednice, konačno razumeti da i za najteže probleme rešenja moraju biti nađena mirnim putem i da

nema drugog puta osim dijaloga.