Spiridon Gopčević, Stara Srbija i Makedonija. Beograd: Parna štamparija Dimitrija Dimitrijevića, 1890.

Implementation of the Belgrade Prishtina Dialogue: Results, Controversies

Spiridon Gopčević, Stara Srbija i Makedonija. Beograd: Parna štamparija Dimitrija Dimitrijevića, 1890.2022-04-30T19:11:18+02:00

Nikola Đorđić, Kosovo: epopeja o boju na Kosovu polju, Beograd: električna štamparija Petra Jockovića, 1902.

Implementation of the Belgrade Prishtina Dialogue: Results, Controversies

Nikola Đorđić, Kosovo: epopeja o boju na Kosovu polju, Beograd: električna štamparija Petra Jockovića, 1902.2022-04-30T19:09:13+02:00

Todor P. Stanković, Putne beleške po Staroj Srbiji 1871-1898, Beograd: Štamparija Đ. Munca i M. Karića, 1910.

Implementation of the Belgrade Prishtina Dialogue: Results, Controversies

Todor P. Stanković, Putne beleške po Staroj Srbiji 1871-1898, Beograd: Štamparija Đ. Munca i M. Karića, 1910.2022-04-30T19:05:11+02:00

Vladan Đorđević, Arnauti i velike sile, Beograd: Štamparija „Dositije Obradović“, 1913.

Implementation of the Belgrade Prishtina Dialogue: Results, Controversies

Vladan Đorđević, Arnauti i velike sile, Beograd: Štamparija „Dositije Obradović“, 1913.2022-04-30T19:02:03+02:00

Sukob ili dijalog: srpsko-albanski odnosi i integracija Balkana (zbornik radova). Subotica, Otvoreni univerzitet, 1994.

Implementation of the Belgrade Prishtina Dialogue: Results, Controversies

Sukob ili dijalog: srpsko-albanski odnosi i integracija Balkana (zbornik radova). Subotica, Otvoreni univerzitet, 1994.2022-04-30T18:58:48+02:00

Srbija i Albanci: pregled politike Srbije prema Albancima od 1944. d0 1989. godine. Treća knjiga. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, br. 128, junij 1989.

Implementation of the Belgrade Prishtina Dialogue: Results, Controversies

Srbija i Albanci: pregled politike Srbije prema Albancima od 1944. d0 1989. godine. Treća knjiga. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, br. 128, junij 1989.2022-04-30T18:43:10+02:00

Srbija i Albanci: pregled politike Srbije prema Albancima od 1913. do 1945. godine. Druga knjiga. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, br. 127, maj 1989.

Implementation of the Belgrade Prishtina Dialogue: Results, Controversies

Srbija i Albanci: pregled politike Srbije prema Albancima od 1913. do 1945. godine. Druga knjiga. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, br. 127, maj 1989.2022-04-30T18:39:52+02:00

Srbija i Albanci: pregled politike Srbije prema Albancima od 1878. do 1914. godine. Prva knjiga. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, br. 126, april 1989.

Implementation of the Belgrade Prishtina Dialogue: Results, Controversies

Srbija i Albanci: pregled politike Srbije prema Albancima od 1878. do 1914. godine. Prva knjiga. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, br. 126, april 1989.2022-04-30T18:33:42+02:00
Go to Top