Ovaj vebsajt je deo inicijative “Towards the Politics of Serbian-Albanian Friendship” koju sprovodi Evropski pokret u Srbiji uz podršku Evropskog fonda za Balkan, i u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Vebsajt je deo šireg projekta Demokratizacija i pomirenje na Zapadnom Balkanu. Ovaj trogodišnji projekat ima za cilj izgradnju konzorcijuma visokoškolskih institucija, organizacija civilnog društva i istraživačkih institucija s ciljem da se bavi pitanjem zašto EU politike promocije demokratije nisu uspele da podstaknu pomirenje na Zapadnom Balkanu. Drugim rečima, da li su EU politike uključivanja sposobne da, pored demokratskih procedura, iznedre demokratske vrednosti poput tolerancije i raznolikosti na Zapadnom Balkanu?

Kao zvanična švajcarska predstavnička institucija, Ambasada pokriva sva pitanja vezana za diplomatske odnose između Švajcarske i Kosova. Ona predstavlja švajcarake interese u oblastima politike, ekonomije, finansija, pravnih pitanja, nauke, obrazovanja i kulture.
Zadaci ambasade

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Srbije. Osnovana je 24. novembra 1992. godine, kao nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i oblik okupljanja građana koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope. Od 1993. godine Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa velikom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama.

EPuS ima 650 individualnih i 12 kolektivnih članova, mrežu od 14 lokalnih veća i svake godine širi svoju individualnu i kolektivnu bazu članova.

The European Fund for the Balkans is a joint initiative of European foundations (Erste FoundationRobert Bosch Foundation and King Baudouin Foundation) that envisions, runs and supports programmes aimed at strengthening democracy, fostering European integration and affirming the role of the Western Balkans in addressing Europe’s emerging challenges.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu sistematski i dugoročno istražuje oblasti filozofije i socijalne teorije. Teoretičare, teoretičarke, istraživače i istraživačice ove naučne ustanove povezuje zajednički napor da u okvirima svojih specifičnih oblasti reflektuju temeljna znanja svojih disciplina ali, i da na interdisciplinaran način kontekstualizuju savremena naučna kretanja u Srbiji i svetu.
Saradnici i saradnice Instituta angažovani su u nastavi na fakultetima društvenih nauka Univerziteta u Srbiji i regionu. Poseban napor ulaže se u uključivanje mladih i perspektivnih istraživača i istraživačica, dok se podstrek na dijalog sa širom naučnom zajednicom ostvaruje u organizaciji skupova, radionica i predavanja.
Pored osnovne naučno-istraživačke delatnosti – organizovane u vidu projektnih ciklusa – Institut ima razvijenu izdavačku delatnost. Tekstovi u časopisu Filozofija i društvo, kao i knjige koje se objavljuju, prateći izdavačku i naučnu politiku Instituta, podležu peer-review procesu i recenziranju.

NVO Aktiv je osnovan u podeljenom gradu Mitrovici. Od svog osnivanja 2009. godine uspešno je implementirao niz projekata i postao aktivni člna lokalnog civilnog sektora. Sarađivao je sa nizom regionalnih i međunarodnih organizacija i igrao važnu ulogu u političkom i društvenom razvoju severnog Kosova. Uz sve aktivnije prisustvo u lokalnoj zajednici i širenjem mreže partnera, Aktiv je bio u mogućnosti proširi ciljeve i domete svojih projekata.

Sveučilište u Dubrovniku osnovano je 2003. godine na temeljima vrlo duge tradicije, koja seže do 17. stoljeća. Tad je, naime, započeo s radom Collegium Rhagusinum, prva javna visokoobrazovna ustanova u Dubrovniku, na kojoj je studirao i Ruđer Bošković. Moderno visoko obrazovanje počinje s Višom pomorskom školom, potom Fakultetom za vanjsku trgovinu i turizam, Pomorskim fakultetom te Veleučilištem u Dubrovniku. Sljednik svih njih je Sveučilište u Dubrovniku. Ono je po svojim programima, po svojoj organizaciji i tehničkoj opremljenosti vrlo suvremena visokoškolska ustanova.
Danas Sveučilište u Dubrovniku ima šest odjela: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Pomorski odjel, Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Odjel za akvakulturu, Odjel za komunikologiju, Odjel za umjetnost i restauraciju, u postupku osnivanja je Odjel za humanističke znanosti, i studije izvan Odjela – stručni preddiplomski studij Sestrinstvo i specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo. Na njima se izvodi četrnaest trogodišnjih sveučilišnih preddiplomskih studija, tri trogodišnja stručna preddiplomska studija, dvanaest dvogodišnjih sveučilišnih diplomskih studija, dva dvogodišnja stručna diplomska studija, jedan poslijediplomski specijalistički studij i šest međusveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija. Novost je i Master Double Degree program Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i studija ekonomije i marketinga Sveučilišta u Palermu, koji je s izvedbom započeo akademske 2016./2017. U sastavu Sveučilišta je i Institut za more i priobalje i Zavod za mediteranske kulture, a izvaninstitucionalno je povezan i Studentski centar.

Sarajevo School of Science and Technology (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju)

Sarajevska škola za nauku i tehnologiju – Sarajevo School of Science and Technology (SSST) je privatna visokoškolska ustanova koja pruža univerzitetsko obrazovanje iz oblasti nauke i tehnologije. Ovo je jedinstvena ustanova u ovom dijelu Europe, čiji studenti pored BiH diplome istovremeno stiču i diplomu sa Univerziteta u Buckinghamu, Velika Britanija.

U toku četverogodišnjeg studija, studenti stiču zvanje diplomiranog inžinjera kompjuterskih nauka ili informacionih sistema (glavne specijalnosti) i dodatnu specijalnost iz jedne od sljedećih oblasti: elektrotehnika i elektronika, mašinstvo, procesno inženjerstvo, ekonomija, menadžment, političke nauke. Sva predavanja se odvijaju na engleskom jeziku. Za sve dodatne informacije o planu i programu studija kliknite ovdje.

SSST je osnovala MET Fondacija iz Sarajeva. Predsjednik SSST-a je akademik Dr. Ejup Ganić, bivši Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Profesorski kadar SSST-a sačinjavaju nastavnici iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Australije.

U procesu formiranja Sarajevo School of Science and Technology podršku su pružili: BiH direktorat za evropske integracije, Misija OSCE-a u BiH, USAID, Svjetska banka i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Sarajevo School of Science and Technology je počela sa radom 1. oktobra 2004. godine i ima studente iz cijelog regiona i BiH dijaspore. Za dodatne informacije kliknite ovdje.

The University of New York Tirana is one of the leading universities in Albania. It is a small private university consisting of about 800 students at all three levels—bachelor, masters and Ph.D. The university is divided into three Faculties (the Faculty of Economics and Business, the Faculty of Law, Arts and Sciences, and the Faculty of Computer Science and Informatics). This Jean Monnet Project, if successful, will be administered by the Faculty of Law, Arts and Sciences. The faculty offers a number of degrees at all three levels, such as law, political science/international relations, and psychology.

UNYT is a truly unique educational institution within Albania for a number of reasons.  First, teaching at UNYT takes place exclusively in English—something that most universities in Albania cannot say.  This is an important factor in scientific research, as most of the world’s leading academic publishers publish exclusively in English. Second, unlike other similar programs in Albania, UNYT programs are taught by a core staff with degrees obtained at some of the world’s leading research institutions.  Additionally, UNYT is actively engaged in academic research by attempting to created an academic culture through the establishment of research centers within the university.  Worth mentioning, the Institute for Studies on Democracy and Development (a UNYT research center), in November of 2015 organized a major international conference on the 25-year anniversary of Albania’s communist collapse, titled “Transition in Retrospect: 25 Years After the Fall of Communism.”  Among the distinguished scholars at the conference were Professor Claus Offe from the Hertie School of Government in Berlin, Germany, and Professor Michael Kennedy from Brown University in Providence, USA.  Additionally, in 2016 UNYT was awarded a Jean Monnet Module grant on EU Democracy Promotion.

Lastly, as any reviewer of this application knows, universities in the Western Balkans suffers from a lack of an academic culture sufficiently focused in scientific research.  It is the research component of UNYT that has been the focus of the university in the past several years, for which reason we have also increased applications to major international funding projects such as Erasmus+ and Horizon 2020.

IECOB, or Institute for Central Eastern and Balkan Europe, was founded in 1995 by scholars from different European and American Universities connected through the “Europe and the Balkans International Network”. Since then, IECOB has been active in promoting a yearly Summer School, MA Programmes and vocational courses organised on its own or in cooperation with the Alma Mater-University of Bologna and through these activities IECOB has contributed to the training of more than 900 graduate students. Most of these Alumni are successful in their careers at home or in international institutions and represent a wealth for the networking system of relations promoted and supported by the Institute.  As a result, the Institute can rely on a unique economic, social and political network of individuals and institutes that provide it with high quality politico-diplomatic, legal-economic and linguistic-cultural information, research and training on Central Eastern and Balkan Europe. Furthermore, IECOB, the Alma Mater-University of Bologna and the University of Sarajevo cooperated within interdisciplinary postgraduate studies and Erasmus Mundus programme as well. IECOB also cooperates with ERMA, the European Regional Master in Democracy and Human Rights in SEE of the Universities of Sarajevo and Bologna.

From 2013 to 2016 IECOB has been partner of “di&di” (www.di-di.eu) a European project whose aim was to develop a strategy to support the inclusion of migrant job seekers in the labour market, by combining the fight against discrimination and the valuation of diversity.

IECOB is included in the National Research Institutes Register of the Italian Ministry of Education and Research (MIUR) with the Code n. 58233ANR and has been recognized by the same Ministry (MIUR) among the “Special Scientific Institutes”, according to the Italian Law 8 Oct.. 1996, n. 623/1996.