Edicija TonB
FIGURA NEPRIJATELJA:
PREOSMIŠLJAVANJE SRPSKO-ALBANSKIH ODNOSA
Copyright © IFDT & KPZ Beton, Beograd 2015.
Ilustracija na naslovnici
Lazar Bodroža
Prevod sa albanskog jezika
Filip Vukadinović
Prevod sa engleskog jezika
Ana Sivački
Miloš Živanović
Aleksandar Pavlović
Urednici
Aleksandar Pavlović
Adriana Zaharijević
Gazela Pudar Draško
Rigels Halili
Recenzenti
Florian Bieber
Armina Galijaš
Hrvoje Paić
Marko Kmezić
Ova studija je pripremljena kao deo projekta Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpskoalbanskih
odnosa koji se sprovodi u okviru Regionalnog programa podrške istraživanjima u
oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu,
uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Mišljenja izneta u ovoj
studiji su mišljenja autora i ne predstavljaju nužno mišljenja Švajcarske agencije za razvoj i
saradnju (SDC) niti Univerziteta u Friburgu.

Preuzmi knjigu
FIGURA NEPRIJATELJA:
PREOSMIŠLJAVANJE SRPSKO-ALBANSKIH ODNOSA
DOWNLOAD