Autori
Aleksandar Pavlović i Jelena Ćeriman
Izdavači
Misija OEBS-a u Srbiji
Evropski pokret u u Srbiji
Dizajn
UNDERDOG Design Studio
Štampa:
Grid studio
Tiraž:
30
ISBN 978-86-6383-071-4

Preuzmi knjigu
Albanija u srpskim medijima
(januar–septembar 2017)
DOWNLOAD