Aleksandar Pavlović
IMAGINARNI ALBANAC: SIMBOLIKA KOSOVA I FIGURA ALBANCA U SRPSKOJ KULTURI

Izdavač: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Biblioteka: Prudentia

Recenzenti:
Dr Vladan Jovanović
Dr Srđan Atanasovski
Dr Milivoj Bešlin

Preuzmi knjigu
IMAGINARNI ALBANAC: SIMBOLIKA KOSOVA I FIGURA ALBANCA U SRPSKOJ KULTURI
DOWNLOAD