Prvo izdanje

Izdanje Socijalističke knjiţare, Beograd 1914.

Nova štamparija Save Radenkovića i brata

Drinska ulica 1

Drugo izdanje

sa predgovorom Milovana Đilasa

Izdanje KULTURA BEOGRAD – ZAGREB 1946.

Reprint “Radnička štampa”

Trg Marksa i Engelsa 5/V Beograd 1974.

Preuzmi knjigu
SRBIJA I ARBANIJA
JEDAN PRILOG KRITICI ZAVOJEVAČKE POLITIKE SRPSKE BURŽOAZIJE
DOWNLOAD