Dialogu Serbo-Shqiptar2020-08-27T08:42:29+02:00

Kjo pjesë e website-it përmban një databazë shkrimesh në media mbi dialogun Serbo-Shqiptar nga viti 2018 deri në  vitin 2020 në Serbisht dhe Anglisht. Dialogu Serbo-Shqiptar i referohet negociatave midis zyrtarëve të Serbisë, Kosovës dhe komunitetit ndërkombëtar rreth zgjidhjes të çështjes së Kosovës.

802, 2017

US Congressman Slammed for Proposing New Balkan Borders

Politicians in the Balkans condemned Republican Congressman Dana Rohrabacher for suggesting that Serbia and Kosovo swap territory and for claiming that Macedonia is not a state. BIRN Team, Belgrade 08 Feb 17 http://www.balkaninsight.com/en/article/balkans-politicians-dismissing-us-congressman-proposals-02-08-2017 Politicians across

  • Post Date

Go to Top